Energetika

Přelomové využití dronů s termokamerami nabízí řadu výhod i možností aplikace v oboru energetiky.

 

Které to jsou? 

Inspekce infrastruktury. Naše drony aktivně prozkoumávají elektrická vedení, vysokonapěťové věže či rozvodny. Odhalují přehřívající se komponenty a volné spoje, což zásadně zvyšuje bezpečnost a efektivitu elektrické infrastruktury.

Plánování údržby. Identifikujeme oblasti, které vyžadují pozornost, a pomáháme tak optimalizovat údržbu. Data z dronů upozorňují na problémy, jako je koroze, poškození izolátorů i na jiné známky opotřebení.

Nouzová reakce. V případě výpadků elektrického proudu můžete pomocí dronů s termokamerami rychle a efektivně vyhodnotit situaci a najít závadu. Umožní tak okamžitý zásah a nápravu.

Monitorování životního prostředí. Lze sledovat elektrická vedení v citlivých přírodních oblastech, aby nedošlo k ohrožení prostředí. Termokamery například identifikují horké body, které mohou být rizikové pro vznik požárů.

Sběr dat. Získáte data důležitá pro analýzu trendů, prediktivní údržbu a lepší porozumění výkonnosti energetické struktury.

Bezpečnost a dozor. Drony zajistí dohled a pomohou chránit kritickou infrastrukturu před neoprávněným přístupem a možnými bezpečnostními hrozbami.

Jaké výhody získáte?

Efektivita. Drony zvládnou monitorovat rozsáhlé oblasti během velmi krátké doby, což značně urychluje inspekční procesy ve srovnání s pracnými a časově náročnými manuálními inspekcemi.

Bezpečnost. Lezení po věžích, práce ve výškách… to vše jsou činnosti, které tradiční inspekce často vyžaduje. Představují ale stresovou zátěž i bezpečnostní riziko pro pracovníky. Naše drony práci odvedou a lidé mohou zůstat v bezpečí na zemi.

Dostupnost. Husté lesy, náročný terén i oblasti s omezeným přístupem a odlehlé lokality. Drony snadno proniknou, kamkoli bude potřeba.

Nákladová efektivita. S pomocí dronů můžete výrazně zredukovat náklady. Ať už půjde o výdaje na mnohem nákladnější manuální inspekce nebo na opožděnou nápravu chyb a problémů, které nebyly odhaleny včas.

Bez přerušení. Na rozdíl od jiných druhů inspekcí nevyžaduje použití dronů odstavení elektrického vedení a přerušení dodávek proudu.

Detailní data. Termokamery na našich dronech zaznamenávají snímky v mimořádně vysokém rozlišení. Snímky odhalují termální profily elektrických vedení a zařízení se špičkovou přesností a umožní rychlou a efektivní identifikaci i nejmenších problémů či rizikových míst.

Ekologické výhody. Použití dronů snižuje uhlíkovou stopu spojenou s tradiční dopravou personálu a vybavení na inspekční místa.

Data v reálném čase. Drony poskytnou okamžité informace pro rychlé, efektivní rozhodování a včasný zásah operátorů například při nouzových situacích.

Inspekce elektrického vedení pomocí dronů s termokamerami přináší zcela novou míru efektivity, bezpečnosti a úspornosti. Tato technologie představuje cenný nástroj pro energetický sektor usnadňující monitorování a údržbu kritické infrastruktury.