Stavebnictví

Chcete mít perfektní přehled o tom, co se děje na vaší stavbě? Potřebujete záruku, že se stavební materiál, za který platíte, využívá pouze pro váš projekt? Nabízíme vám řešení...

Jak získáváme data?

Vše začíná leteckou inspekcí, kterou zajistíme pomocí autonomních dronů. Naši profesionální piloti připraví plány letu. Drony pak s maximální přesností shromáždí potřebná data. Výsledkem je podrobný přehled o stavu a situaci na staveništi.

Trasa a průběh pravidelného inspekčního letu jsou vždy naprosto stejné. Díky tomu můžeme jednotlivé záznamy precizně porovnávat.

Drony disponují vysoce pokročilými senzory a kamerami. Snímky a materiály jsou extrémně detailní.

Ve vzduchu operujeme vždy zcela bezpečně a legálně s povolením Úřadu pro civilní letectví.

 

Co všechno nabízíme?

Průzkum a mapování stavenišť. Naše drony rychle a efektivně vytvářejí podrobné topografické mapy a poskytují důležitá data pro plánování a analýzu místa.

Monitorování průběhu stavby. Pravidelně zachycujeme letecké snímky a videa staveniště. Díky tomu mohou vaši projektoví manažeři sledovat pokrok, identifikovat problémy a ověřovat, zda práce probíhají podle plánu.

Přístup k obtížně dostupným oblastem. Naše drony snadno proniknou i do míst, kam by se jinak dostal jen horolezec. Obtížně dosažitelný terén pro nás není překážkou.

Správa a kontrola zásob. Díky naší technologii je možné měřit a hlídat zásoby materiálů i vybavení. Štěrk, písek, stavební zařízení… Lze tak předcházet nedostatkům, nadbytku nebo třeba odhalit nelegální činnost.

Analýza terénu. Naše inspekce poskytnou cenná data pro analýzu terénu. Ta mohou být klíčová pro návrh základů, odvodňovacích systémů a dalších místně specifických prvků projektu.

Monitorování životního prostředí. Pomůžeme vám i s dodržením environmentálních předpisů. Inspekční drony mohou sledovat dopady na přírodu, včetně kontroly eroze nebo správy vegetace.

 

A jaké budou výsledky?

Úspora nákladů. Letecké inspekce jsou ekonomičtější a efektivnější než drahé pozemní průzkumy a manuální inspekce stavenišť. Poznáte to v celkových nákladech na projekt.

Časová efektivita. Rychlé letecké průzkumy, shromažďování dat a jejich vyhodnocování povede i k urychlení rozhodovacích procesů, provádění zásahů či změn.

Přesnost. Drony poskytují velmi přesná data, snižují tak chybovost při plánování a realizaci projektů.

Vyšší bezpečnost. Drony mohou doplnit či zastoupit lidské pracovníky v nebezpečných oblastech a minimalizovat rizika pro personál.

Přehled pro management a klienty. Výstupy inspekcí včetně leteckých snímků a 3D modelů stavenišť lze sdílet s klienty, investory i dalšími zúčastněnými stranami a poskytnout jim vizuální přehled o průběžném stavu projektu.