Záchranné složky

Jaké jsou možnosti aplikace a výhody použití dronů s termokamerami v oblasti požární ochrany a záchranných akcí? 

Jak a kde lze drony použít?

Detekce a monitorování požárů. Naše drony vybavené termokamerami dokážou bleskově odhalit ohniska lesních požárů a jejich rozsah. A to i navzdory hustému kouři a špatné viditelnosti. Tím značně usnadní práci hasičům a umožní lepší vyhodnocení situace a naplánování zásahu. 

Identifikace horkých míst. Termokamery našich dronů odhalují místa v ohnisku požáru s nejvyšší teplotou. Hasiči tak mohou soustředit své úsilí tam, kde je to nejvíce potřeba, a efektivně zabraňovat šíření požáru.

Bezpečnost osob. Drony mohou monitorovat i samotný pohyb hasičských týmů, a pomohou tak zajistit jejich bezpečnost. Pomocí termokamer lze dokonce najít požárem uvězněné nebo zraněné osoby – díky tomu je možná jejich včasná záchrana. 

Letecká podpora. Drony poskytují velitelům zásahu výhled z ptačí perspektivy. Ti pak mohou efektivněji rozhodovat o nasazení zdrojů a o celkové taktice boje s ohněm.

Hodnocení po uhašení. I když je oblast požáru pod kontrolou, drony stále pracují. Hledají skrytá horká místa a posuzují rozsah škod.

Jaké jsou výhody využívání dronů?

Rychlá reakce. Drony odstartují ihned, pohybují se velmi rychle a umožní pracovat s životně důležitými taktickými informacemi v reálném čase. Tímto způsobem lze výrazně zefektivnit zásah hasičských jednotek na místě požáru. 

Zvýšená bezpečnost. Používání dronů vede ke snížené rizik pro samotné hasiče, kteří se mohou snáze vyhnout velmi nebezpečným oblastem požáru. 

Lepší přehled o situaci. Data z termokamer jsou klíčová pro taktické rozhodování velitelů. Informace o umístění a rozsahu požáru pomůže s plánováním a vede k vyšší účinnosti zásahu. 

Úspora nákladů. Drony zvládají monitorovat i rozsáhlé plochy požárů. Díky nim lze omezit náklady na jiné a dražší požární vybavení a techniku. 

Viditelnost v obtížných podmínkách. Termokamery fungují i v podmínkách špatné viditelnosti, což je klíčové při nočních operacích a při výhledu zakrytém kouřovou clonou. 

Jak se drony uplatní při záchranných operacích? 

Lokalizace nezvěstných osob. Drony s termokamerami rychle najdou pohřešované osoby. A to i v náročných a jinak obtížně přístupných prostředích, jako jsou husté lesy nebo horské terény a taky při špatné viditelnosti.

Přírodní katastrofy. Laviny, záplavy, požáry, zemětřesení či větrné smrště. Drony lze nasadit v případě prakticky jakékoli přírodní katastrofy a zvýšit šanci na nalezení a záchranu přeživších v postižené oblasti. 

Použití na vodě. Záchranné operace na rozlehlých vodních plochách, ať už jde o jezera či moře, nejsou pro drony problém. Snadno mohou vypátrat osoby v nouzi. 

Letecký průzkum. Drony lze využít i k monitorování záchranných operací. Poskytnou okamžité a komplexní informace, které mohou posloužit k lepšímu plánování taktiky a koordinace týmu. 

Proč používat drony?

Rychlé nasazení. Drony jsou vždy připraveny k okamžitému použití. Jsou rychlé a přesné. S jejich pomocí lze reakční dobu při záchranných akcích snížit na minimum. 

Zvýšená bezpečnost. Drony se snadno dostanou i na nebezpečná nebo odlehlá místa bez rizika pro záchranáře.

Větší šance na úspěch. Termokamery efektivně odhalí tepelné stopy těla i při špatné viditelnosti a v členitém terénu. Šance na nalezení pohřešovaných osob se rapidně zvyšují. 

Snížení nákladů. Použití dronů je často výrazně ekonomičtější než oproti tradičnějším záchranářským metodám a technice. 

Flexibilita v terénu. Lesy, hory, vodní plochy, hustá městská zástavba. Pro drony vybavené termokamerami není problém žádné prostředí či terén. Lze je efektivně využívat i tam, kde by zásah jiné techniky či lidských zdrojů nepřipadal v úvahu nebo byl značně náročný, nákladný či rizikový. 

Ať už jde o boj s požáry či jinými živelními katastrofami nebo záchranu osob v nouzi, drony odvedou skvělou práci. Nenahradí špičkové profesionální pracovníky, ale umožní jim pracovat rychleji, účinněji a s menšími riziky pro ně i ostatní zúčastněné.